Đề thi vào lớp 10 môn GDCD 9- Đề 4

Chào mừng bạn đến với GDCD thi vào 10 - đề 4

HƯỚNG DẪN THI

Nhấn vào nút "Tiếp tục" để làm bài.

Sau khi trả lời xong nhấn “Tiếp tục”  chọn tiếp “Gửi đi” để nộp bài và xem kết quả

Đề thi gồm 40 câu, thời gian làm bài 60 phút. Mỗi câu đúng tính 2,5 điểm. Điểm chấm trên thang điểm 100.

Đề trộn ngẫu nhiên câu hỏi và đáp án sau mỗi lần thi

Đề thi vào lớp 10 môn GDCD 9- Đề 3

Chào mừng bạn đến với GDCD thi vào 10 - đề 3

HƯỚNG DẪN THI

Nhấn vào nút "Tiếp tục" để làm bài.

Sau khi trả lời xong nhấn “Tiếp tục”  chọn tiếp “Gửi đi” để nộp bài và xem kết quả

Đề thi gồm 40 câu, thời gian làm bài 60 phút. Mỗi câu đúng tính 2,5 điểm. Điểm chấm trên thang điểm 100.

Đề trộn ngẫu nhiên câu hỏi và đáp án sau mỗi lần thi