Đề thi thử đề 1

Chào mừng bạn đến với TN thi thử vào 10 - đề 1

Click vào nút "Sau" để làm tiếp bài. Đề thi gồm 20 câu, thời gian làm bài 40 phút